به گزارش خانه ملت، اعضای هیات رئیسه فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی  مشخص شدند.گفتنی است ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان به عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شد.بر این اساس سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم  فلاورجان و شهباز حسن پور بیگلری نماینده مردم سیرجان و بردیسان به ترتیب به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.گفتنی است سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب  به عنوان دبیر و محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز نیز به عنوان سخنگوی این فراکسیون برگزیده شد، همچنین  احسن علوی نماینده مردم سنندج، معصومه چنارانی نماینده مردم نیششابور و علی کاظمی نماینده مردم اردل و فارسان به عنوان اعضای عادی هیات رئیسه فراکسیون اقتصاد مقاومتی انتخاب شدند.جلسه هیات رئیسه روز یکشنبه بعد از تعطیلات مجلس برگزار خواهد شد