مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: نوجوانی 16 ساله بر اثر
برق گرفتگی ناشی از بی احتیاطی و دست زدن به داخل یکی از تابلوهای برق در
منطقه گلسار شهر رشت، جانش را از دست داد.حمیدرضا حکمت عصر جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این نوجوان که صبح امروز ظاهرا قصد گرفتن عکس سلفی داشت، دستش را داخل تابلوی برق می کند که متاسفانه این بی احتیاطی، موجب برق گرفتگی و از دست دادن جان او می شود.وی اظهار کرد: کارشناسان شرکت برق پس از اعزام به منطقه، متوجه شکستگی قفل تابلوی برق شده اند که شکسته شدن این قفل توسط فرد یادشده و یا باز بودن آن از قبل، در دست بررسی است.حکمت با تاکید بر ضرورت توجه و رعایت هشدارهای ایمنی ادامه داد: همواره تاکید داریم مردم در هیچ حالتی حتی زمانی که تابلوهای برق قفل هم باشند، به آن ها و تاسیسات برق دست نزنند چراکه ممکن است دچار اتصال برق باشد و شاهد حوادث تلخی همچون حادثه امروز باشیم.