به گزارش فارس، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق در دفترش از «حسن دانائی فر» و هیأت همراه وی استقبال کرد.

بر اساس گزارش وبگاه «أین»
عراق، در این دیدار راه‌های همکاری بین‌المللی برای نابودی گروهک داعش و
نیز بارزترین تحولات سیاسی و امنیتی درعراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هم‌چنین بحران اقتصادی جهان و پیامدهای آن بر منطقه و
نیز اهمیت تلاش‌های هماهنگ برای حفظ دستاوردهای اقتصادی از دیگر مسایلی
بود که مورد رایزنی قرار گرفت.

در پایان این دیدار بر اهمیت همکاری‌های دوجانیه به نحوی که حاکمیت هر دو کشور را حفظ و افق‌های جدیدی را باز کند، تاکید شد.