مردم عرب خوزستان به مناسبت عید فطر، به خرید می روند و ضمن تهیه آجیل و شیرینی، لباس نو خریداری می کنند. به همین دلیل بازارها تا صبح روز عید، باز و فعال هستند و خرید مردم ادامه دارد.عید فطر، عید اصلی مردم عرب خوزستان است که با آئیین ها و عیددیدنی های گسترده و مفصل چند روزه و پهن شدن سفره های عید در خانه ها همراه است.عکس های زیر مربوط به بازار اهواز و بازار فلاحیه شادگان در جنوب خوزستان در شب های منتهی به عید فطر است. بازار فلاحیه شادگان – جنوب خوزستان     بازار کیان – اهواز