امام جمعه اصفهان گفت: موضوع فیش های نجومی حقوق ها، سبب سوءاستفاده دشمن شده است و با دستاویز قرار دادن این مسئله قصد تضعیف روحیه مردم را دارد.به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید فطر اصفهان، با اشاره به اینکه باید با مسئله حقوق های نجومی به دور از هرگونه جنجال برخورد شود، اظهار داشت: حقوق های نجومی مربوط به افرادی است که از مسئولیت خود سوءاستفاده کرده اند.وی در ادامه افزود: این موضوع در خصوص دیگر حقوق بگیران دولت صدق نمی کند.امام جمعه اصفهان تصریح داشت: پرداخت های نامتعارف در قالب هایی مانند وام های کم بهره و رانت های اقتصادی انجام شده است.وی با اشاره به اینکه پرداخت ها به افراد معدودی محدود است، تصریح کرد: حقوق های دولتی و پرداخت ها سطح مشخصی دارد.آیت الله طباطبائی نژاد بیان داشت: این موضوع سبب سوءاستفاده دشمن شده است و با دستاویز قرار دادن این مسئله قصد تضعیف روحیه مردم را دارد.وی ادامه داد: با اینگونه فسادها برخورد جدی شود تا علیه نظام بهره برداری نشود.امام جمعه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امسال ماه رمضان نسبتا گرمی را پشت سر گذاشتیم، اظهار داشت: امیدواریم خداوند برکات این ماه را از این پس نیز تداوم بخشد.